Náš tým

MUDr. Dušan Medek

  • absolvent oborů všeobecného lékařství LF MU Brno (promoce červen 1966)
  • atestace I. stupně z interny (1971)
  • atestace I. stupně z praktického lékařství pro dospělé (1975)
  • člen České lékařské komory (ČLK), člen sdružení praktických lékařů (SPL)
  • absolvent kardiologického kurzu, kurzu fyzikální terapie (1994), dvouletého kurzu homeopatie Boiron
  • od roku 2000 se zapojuje do detoxikační medicíny, kde absolvuje pravidelná školení a kurzy

Božena Rozkydalová

  • všeobecná zdravotní sestra s dlouholetou praxí
  • absolventka střední zdravotnické školy

Marie Medková

  • všeobecná zdravotní sestra s dlouholetou praxí
  • absolventka střední zdravotnické školy